ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε.Ε. συνίσταται στην προσήλωση στις ηθικές μας αξίες, στην επιστημονική προσέγγιση των τεχνικών θεμάτων και την αξιοποίηση του ανθώπινου δυναμικού μέσω της ομαδικής εργασίας και του αλληλοσεβασμού.