ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ O.E ιδρύθηκε το 1973, από τον Βασίλη Καράντζα, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. και την Σόφη Καράντζα Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π., με σκοπό την ανάληψη μελετών και κατασκευών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν η εταιρεία μας ανέλαβε την μελέτη ή και την κατασκευή πλήθους οικοδομοτεχνικών έργων.

Στον τομέα των δημοσίων έργων, η εταιρεία μας έχει εκτελέσει έργα σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών όπως οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και βιομηχανικών – ενεργειακών, για τις οποίες διαθέτει πτυχίο 2ης τάξης σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων.

Στον ιδιωτικό τομέα, η εταιρεία μας έχει φέρει εις πέρας πλήθος διαφόρων κατασκευών. Η κατασκευή κατοικιών, κτιρίων γραφείων ή βιομηχανικών χώρων καθώς και η ανακαίνιση/ανακατασκευή καταστημάτων και λοιπών επαγγελματικών χώρων είναι ορισμένες μόνο κατηγορίες έργων που η εταιρεία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία.

Από το έτος 1999, έγινε μέλος της εταιρείας μας ο Δημήτρης Καράντζας Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Msc Contruction Engineering & Management, Stanford University.

Το έτος 2010, η εταιρεία εξελίχθηκε στην ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. με την προσθήκη του Βασίλη Τσούτρα Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. στο έμψυχο δυναμικό της.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται και εκτός Ελλάδας, συγκεκριμένα στην Ρουμανία ως Doriki Techniki SRL και στην Μεγάλη Βρετανία ως Metron Construction Limited.

Σήμερα, πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας είναι η ολοκλήρωση κάθε είδους οικοδομοτεχνικού έργου εντός των αρχικών οικονομικών προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε προδιαγραφές ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Από το 2018 η έδρα της εταιρείας είναι στην οδό Μασσαλίας αρ. 20 στην Αθήνα.