ΣΤΕΛΕΧΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1941 και αποφοίτησε από το Εθνικό  Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1963 με το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού.
Από το 1964 έως και το 1973 εργάστηκε στις Κατασκευαστικές Εταιρείες Γ. Ν. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ (έργα οδοποιίας στην Ελλάδα), ΕΔΟΚ – ΕΤΕΡ Α.Ε.  (Έργα Γεφυροποίας στην Ελλάδα, Βιομηχανικά και υποδομών) στην Λιβύη, ΕΤΕΠ ΑΤΕ (Οικοδομικό – συγκρότημα Ξενοδοχείου στην Ελλάδα), ΜΕΤΩΝ & ΕΤΕΠ (Λιμενικά στην Ελλάδα, οικοδομικό έργο βαριάς προκατασκευής στην Λυβίη), ως εργοταξιάρχης (Δνση εργοταξίου – υπεύθυνος επί τόπου των έργων Μηχανικός).
Από το έτος 1973 ίδρυσε μαζί με την Αρχιτέκτονα  Μηχανικό Ε.Μ.Π. Σοφία Καράντζα, την Τεχνική Εταιρία ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ με αντικείμενο την κατασκευή και μελέτη τεχνικών έργων (Ιδιωτικών και Δημοσίων) με την οποία εκτέλεσε πληθώρα έργων (οικοδομικών, λιμενικών - σε συνεργασία με άλλες τεχνικές εταιρίες, ειδικών έργων κτιρίων Επιστημονικών Εργαστηρίων, Νοσοκομειακών , ειδών Λιμενικών έργων κ.λ.π.).
Από τον Ιούλιο του 2010 που συνταξιοδοτήθηκε είναι σύμβουλος της εταιρείας ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., MS Environmental Engineering and Science Stanford University
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974.
Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1997 και συνέχισε τις σπουδές του στο Stanford University (Msc Contruction Engineering & Management 1997 - 98).
Από το 1999 ασχολείται με την κατασκεύη πλήθους ιδιωτικών και δημοσίων έργων ως στέλεχος της εταιρείας ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΤΡΑΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973, και αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1998 με το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού.
Από το 1998 έως το 2007 εργάστηκε στις Κατασκευαστικές  Εταιρείες ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ και ΔΙΕΚΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ καθώς και στην εταιρεία διαχείρισης έργων FRANK E. BASIL, απασχολούμενος στην οργάνωση και διεύθυνση κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Από το 2007 έως το 2010 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.
Είναι ομόρρυθμος εταίρος της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ από το 2010.

ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΑΝΑΚΗΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Γεννήθηκε στα Χανιά το 1981.
Αποφοίτησε από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2005.
Εργάστηκε στην εταιρεία Α. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ από το 2006 εως το 2007.
Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ το 2007.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ SUSSEX UNIVERSITY
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.
Αποφοίτησε από την Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του SUSSEX UNIVERSITY το 1998 και συνέχισε τις σπουδές του στο NYU (Msc Contruction Management 1999 - 2000)
Στην συνέχεια εργάστηκε σε Δημόσια κατασκευαστικά έργα στην Νέα Υόρκη ως συνεργάτης σε τεχνική εταιρεία.
Το 2014 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977.
Αποφοίτησε από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2006.
Εργάστηκε στην εταιρεία ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΕΝΕ από το 2006 έως το 2013 με αντικείμενο την κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής.
Από το 2013 έως το 2015 δραστηριοποιήθηκε σε ιδιωτικά και δημόσια έργα ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ το 2015.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΜΑΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978.
Αποφοίτησε από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2006.
Εργάστηκε στην εταιρεία URBIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ από το 2006 έως το 2013 απασχολούμενος σε ιδιωτικά έργα.
Εργάστηκε στην εταιρεία ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ από το 2012 έως το 2016 απασχολούμενος σε δημόσια έργα.
Το 2016 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Π.
Γεννήθηκε στο Πειραιά το 1974.
Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1999.
Εργάστηκε στην εταιρεία ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ από το 2002 έως το 2016 με αντικείμενο την κατασκευή πλήθους ιδιωτικών έργων (κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια, κτίρια γραφείων).
Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ το 2017.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.
Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1998, με το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού, Δομοστατική Κατεύθυνση.
Από το 1996 έως το 1998 εργάσθηκε ως ασκούμενος φοιτητής στην εταιρεία ACES Ltd ως μέλος ομάδας εκπόνησης στατικών μελετών.
Εν συνεχεία από το 2000 έως το 2010 εργάσθηκε στο Γραφείο Δοξιάδη Α.Ε ως μέλος ομάδας εκπόνησης στατικών μελετών.
Από το 2011 έως το 2016 εργάσθηκε στην εταιρεία INSTAT A.E Σύμβουλοι Μηχανικοί-ΕΛΛΑΔΑ ως μέλος ομάδας εκπόνησης στατικών μελετών και συνεργάσθηκε μέσω της εταιρείας INSTAT Consulting Engineers Ltd -CYPRUS με τις εταιρείες ALSTOM Power Systems Gmbh - Branch Stuttgart («BOILER HOUSE OB-2» Teplice - Billina, Τσεχία 2011) και GAUFF GmbH Co. Engineering («MAPUTO BRIDGE NORTH & SOUTH LINK PROJECT” Maputo, Δημοκρατία της Μοζαμβίκης 2014-16) με κύρια καθήκοντα την εκπόνηση και τον έλεγχο στατικών μελετών καθώς και την επίβλεψη κατασκευής των έργων.
Το 2017 εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ .

ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Γεννήθηκε στην Άρτα το 1974.
Αποφοίτησε από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1997.
Εργάστηκε στην εταιρεία ΤΕΚΑΕ ΑΤΕ από το 2003 έως το 2006 με αντικείμενο την κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών.
Από το 2000-2002 και από το 2008-2016 συνεργάστηκε με την ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ σαν μελετητής ιδιωτικών, δημοσίων κτιρίων, κτιρίων υπεραγορών, αντιστηρίξεων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.α.
Από το 2016-2019 εργάστηκε σαν εξωτερικός συνεργάτης για την επίβλεψη πολυτελών κατοικιών, Ιδιωτικών σχολών και καταστημάτων.
Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ το 2019.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ν. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967.
Αποφοίτησε από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1994.
Εργάστηκε στην τεχνική εταιρεία ΡΕΤΑΣ Α.Ε από το 1995 έως το 1997 απασχολούμενος με την κατασκευή συγκροτημάτων κατοικιών.
Εργάστηκε στην τεχνική εταιρεία ΕΥΡΩΚΑΤ Α.Ε από το 1997 έως το 1998 απασχολούμενος σε δημόσια έργα οδοποιίας - γεφυροποιίας.
Συνεργάσθηκε με τον ΕΔΕ πολιτικό μηχανικό Ιωάννη Χαρμπίλα και την τεχνική εταιρεία ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ από το 1998 έως το 2014 απασχολούμενος σε έργα αναστήλωσης, αποκατάστασης, ενίσχυσης διατηρητέων μνημείων και σύγχρονων κτιρίων .
Συνεργάτης από το 2014 έως το 2017.με την τεχνική εταιρεία b.c. perigramma Α.Ε. σε δημόσια έργα υποδομών κα έργα αναστήλωσης διατηρητέων μνημείων
Συνεργάτης από το 2017 έως το 2019 με την τεχνική εταιρεία ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ σε δημόσια οικοδομικά έργα και έργα υποδομών.
Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ το 2020.

ΛΙΖΑ ΜΟΣΧΟΥΛΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992.
Αποφοίτησε από την Σχολή Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών του TEI Πατρών το 2015.
Εργάστηκε στην εταιρεία PSDC από το 2015 έως το 2020 απασχολούμενη σε ιδιωτικά έργα.
Το 2020 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΕΡΙΤΗΣ. ΕΞΩΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1992 με το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού.
Εργάστηκε στην ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ από το 1992 εως το 1994 απασχολούμενος σε διάφορα τεχνικά έργα.
Στην συνέχεια εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελμμτίας αναλαμβάνοντας πλήθος οικοδομικών και βιομηχανικών έργων.
Από το 2012 είναι εξωτερικός συνεργάτης της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.