Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 42

Διαχείριση Έργου / Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Διεύθυνσης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (project management & construction management).

Αναλυτικά παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:
-    Καθορισμός στρατηγικής έργου
-    Οργάνωση αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων
-    Καθορισμός διαδικασιών υλοποίησης
-    Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
-    Χρονικός προγραμματισμός έργου
-    Σύνταξη αναλυτικών προϋπολογισμών – χρηματο-ροών έργου
-    Εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας
-    Αξιολόγηση προσφορών (τεχνική και οικονομική)
-    Σύνταξη εκθέσεων προόδου έργου – χρονική παρακολούθηση
-    Έλεγχος πιστοποιήσεων εργολάβων – εντολών πληρωμής
-    Έλεγχος διαδικασίας παραλαβής έργου – σύνταξης φακέλου ποιοτικών στοιχείων, as build σχεδίων, σύνταξης αντίστοιχων πρωτοκόλλων.