ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης (κατασκευή υδατόπυργου) ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Τ.Υ.Ν.ΑΧΑΪΑΣ
Έτος κατασκευής 1980 – 1981

Διευθέτηση χειμάρρων Αγρινίου ΑΓΡΙΝΙΟ Δ.Τ.Υ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΡΝΙΑΣ
Έτος κατασκευής  1976 – 1977