Διευθέτηση χειμάρρων Αγρινίου ΑΓΡΙΝΙΟ

Διευθέτηση χειμάρρων Αγρινίου ΑΓΡΙΝΙΟ Δ.Τ.Υ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΡΝΙΑΣ
Έτος κατασκευής  1976 – 1977