Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης

Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης (κατασκευή υδατόπυργου) ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Τ.Υ.Ν.ΑΧΑΪΑΣ
Έτος κατασκευής 1980 – 1981