Κατασκευή λιμενικών έργων Νεώλκειο

Κατασκευή λιμενικών έργων Νεώλκειο Ε.Τ.Μ.Ε (ΥΔΕ) Αμπελάκι Σαλαμίνας Δ.Τ.Υ. Ν.Πειραιώς.
Έτος κατασκευής 1971 – 1972