Εκβάθυνση λιμένος Μεσολογγίου

Εκβάθυνση λιμένος Μεσολογγίου. Λιμενικό ταμείο Μεσολογγίου
Έτος κατασκευής 1973 – 1974