Λιμενικό έργο νήσου Σίκινου Κυκλάδων

Λιμενικό έργο νήσου Σίκινου Κυκλάδων. Δ.Τ.Υ.Ν. Κυκλάδων
Έτος κατασκευής 1987 – 1988