Λιμενοβραχίωνας Αγ. Ιωάννη Πηλίου

Λιμενοβραχίωνας Αγ. Ιωάννη Πηλίου (Γ΄φάση). Πήλιο Μαγνησίας. Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας.
Έτος κατασκευής 1994