Λιμάνι Χωρευτού - Πήλιο Μαγνησίας

Λιμάνι Χωρευτού - Πήλιο Μαγνησίας. Νομαρχιακό Ταμείο Μαγνησίας.
Έτος κατασκευής 1994 – 1995