Κατασκευή τεχνητών υφάλων στην θαλάσσια περιοχή νήσου Καλύμνου

Κατασκευή τεχνητών υφάλων στην θαλάσσια περιοχή νήσου Καλύμνου νομού Δωδεκανήσου. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.
Έτος κατασκευής 2004 – 2005