Κατασκευή τεχνητών υφάλων στην παράκτια ζώνη Ιονίου πελάγους

Κατασκευή τεχνητών υφάλων στην παράκτια ζώνη Ιονίου πελάγους νομού Πρέβεζας. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Έτος κατασκευής 2004 – 2005