Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων στην παράκτια ζώνη κόλπου Ιερισσού νομού Χαλκιδικής

Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων στην παράκτια ζώνη κόλπου Ιερισσού νομού Χαλκιδικής. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Έτος κατασκευής 2004 – 2005