Κατασκευή της υπ΄ αριθμ. 37 επαρχιακής οδού τμήμα Αμφιλοχίας-Ν.Κάμπος

Κατασκευή της υπ΄ αριθμ. 37 επαρχιακής οδού τμήμα Αμφιλοχίας -Ν.Κάμπος (Χ.Θ.0+000 έως Χ.Θ.11+200) Ορεινός Βάλτος Αιτωλοακαρνανίας Δ.Τ.Υ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έτος κατασκευής 1964 – 1966