Κατασκευή γέφυρας Σταυρουπόλεως επί ποταμού Νέστου

Κατασκευή γέφυρας Σταυρουπόλεως επί ποταμού Νέστου μετά των προσπελάσεων αυτής Σταυρούπολης Ξάνθης. Δ.Τ.Υ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Έτος κατασκευής 1966 – 1967