Ανακαίνιση και συντήρηση τμημάτων Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας

Ανακαίνιση και συντήρηση τμημάτων Εθνικής οδού Ιωαννίνων -Ηγουμενίτσας ΙΩΑΝΝΙΝΑ -ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Δ.Τ.Υ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έτος κατασκευής 1972 – 1973