Διαμόρφωση εσωτερ.οδοποιϊας και περιβάλλοντος χώρου "ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΙΓΙΟΥ "

Διαμόρφωση εσωτερ.οδοποιϊας και περιβάλλοντος χώρου "ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΙΓΙΟΥ " - ΑΙΓΙΟΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Έτος κατασκευής 1984 – 1989