Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εσωτερικής οδοποιϊας Κ.Υ. Νοσοκομείου Καλαβρύτων

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εσωτερικής οδοποιϊας Κ.Υ. Νοσοκομείου Καλαβρύτων " Δ.Τ.Υ.Ν.ΑΧΑΙΑΣ
Έτος κατασκευής 1985 – 1986