Κατασκευή νέας Εθνικής οδού Λάρισας Κοζάνης

Κατασκευή νέας Εθνικής οδού Λάρισας Κοζάνης Χ.Θ.27+000 έως  33+000 ΕΛΑΣΣΩΝΑ
Έτος κατασκευής 1988 – 1989