Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή κόμβου εργοστασίου φάρμα SANOFI

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή κόμβου εργοστασίου φάρμα SANOFI  HELLAS ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έτος κατασκευής 1990