Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή κόμβου σύνδεσης με επαρχιακή οδό ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  και κατασκευή κόμβου σύνδεσης με επαρχιακή οδό ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ . Ν.ΠΕΡΑΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έτος κατασκευής 1990 – 1992