Νεωκλείου ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Οικοδομικά έργα Νεωκλείου ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΕΤΜΛΕ(Υ.Δ.Ε) Αμπελάκι Σαλαμίνας Δ.Τ.Υ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έτος εκτέλεσης 1971 – 1972