Κέντρου Υγείας Ψαχνών

Μελέτη - κατασκευή Κέντρου Υγείας Ψαχνών ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Έτος εκτέλεσης 1984 – 1985