Κατασκευή Οίκου Ευγηρίας

Κατασκευή Οίκου Ευγηρίας Κέντρο Χρονίως Πασχόντων Παίδων Αιγίου Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Έτος εκτέλεσης 1984 – 1988