Κτήριο Πρακτορείου ΔΕΗ Καλαβρύτων

Κτήριο Πρακτορείου ΔΕΗ Καλαβρύτων ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Έτος εκτέλεσης 1985 – 1986