Μελέτη -Κατασκευή Κέντρου Υγείας - Νοσοκομείου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Μελέτη -Κατασκευή Κέντρου Υγείας - Νοσοκομείου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Δ.Τ.Υ.Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Έτος εκτέλεσης 1985 – 1986