Μελέτη - κατασκευή Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας

Μελέτη - κατασκευή Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας  και διαμόρφωση Περιβάλλοντος  χώρου. ΣΑΛΑΜΙΝΑ Δ.Τ.Υ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έτος εκτέλεσης 1988 – 1989