Μελέτη - Κατασκευή Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος ΔΡΑΜΑΣ

Μελέτη - Κατασκευή Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος ΔΡΑΜΑΣ - ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έτος εκτέλεσης 1993