Μελέτη - Κατασκευή Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητος Γάλακτος ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Μελέτη - Κατασκευή Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητος Γάλακτος ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έτος εκτέλεσης 1993