Μελέτη - Κατασκευή Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μελέτη - Κατασκευή Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έτος εκτέλεσης 1993