ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευή μονάδας ανάκτησης υλικών (Μ.Α.Υ.) Λάρισας
Έτος κατασκευής 1999 – 2001

Μελέτη - Κατασκευή κεντρικού κτιρίου διεύθυνσης ΣΕΜΠΟ - Κτίριο συνεργείου γερανογεφυρών  - Δυο μεταλλικοί πύργοι ελέγχου - Επέκταση κτιρίου υποσταθμού ΟΛΠ (Μελέτη – κατασκευή)
Έτος κατασκευής 1992 – 1994

Κέντρο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας, Υπουργείο Γεωργίας (Μελέτη - κατασκευή)
Έτος κατασκευής 1990 – 1992

Μεταλλικό σιλό ΚΥΒΕΠ στο Ρίβιο Αγρινίου και στον Αγ. Δημήτριο Αστακού νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Έτος κατασκευής 1980 – 1981