Μεταλλικό σιλό ΚΥΒΕΠ στο Ρίβιο Αγρινίου

Μεταλλικό σιλό ΚΥΒΕΠ στο Ρίβιο Αγρινίου και στον Αγ. Δημήτριο Αστακού νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Έτος κατασκευής 1980 – 1981