Κέντρο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας

Κέντρο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας, Υπουργείο Γεωργίας (Μελέτη - κατασκευή)
Έτος κατασκευής 1990 – 1992