Μελέτη - Κατασκευή κεντρικού κτιρίου διεύθυνσης ΣΕΜΠΟ

Μελέτη - Κατασκευή κεντρικού κτιρίου διεύθυνσης ΣΕΜΠΟ - Κτίριο συνεργείου γερανογεφυρών  - Δυο μεταλλικοί πύργοι ελέγχου - Επέκταση κτιρίου υποσταθμού ΟΛΠ (Μελέτη – κατασκευή)
Έτος κατασκευής 1992 – 1994