ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΓΥΑΛΟΥ

Ανασκαφή οικοπέδου
Θέση Γυαλός, Σπάτα Αττικής
Έτος εκτέλεσης 2007