ΒΕΛΜΑΡ 2

Ανακαίνιση έκθεσης αυτοκινήτων FORD/SEAT, εταιρείας ΒΕΛΜΑΡ.
Λ. Kηφισιας 61, Μαρούσι
Έτος κατασκευής 2012