ΒΕΛΜΑΡ 3

Ανακαίνιση έκθεσης αυτοκινήτων VOLVO, εταιρείας ΒΕΛΜΑΡ.
Λ. Βουλιαγμένης 576, Αργυρούπολη
Έτος κατασκευής 2014