ΦΙΛΟΘΕΗ 3

Ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο
Δαναΐδων 6, Φιλοθέη.
Έτος εκτέλεσης 2004

Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - Σόφι Καράντζα