ΣΙΦΝΟΣ 1

Ανέγερση νέας διώροφης εξοχικής κατοικίας
Θέση Καταβατή, N. Σίφνος
Έτος εκτέλεσης 2005

Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - Ευγενία Κρεμέζη