ΣΙΦΝΟΣ 2

Ανακαίνηση εξοχικής κατοικίας
Θέση Αρτεμώνα, Σίφνος
Έτος εκτέλεσης 2006

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Ελίζα Μάνολα