ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

Ανέγερση εξοχικής κατοικίας με πισίνα
Πόρτο Χέλι
Έτος εκτέλεσης 2007

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Τάσος Κοντοδήμας