ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

Ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα
Καπανδρίτι Αττικής
Έτος εκτέλεσης 2007

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Λένα Μουλοπούλου - Έφη Μάντζαρη