ΦΙΛΟΘΕΗ 4

Ανακαίνιση πρεσβευτικής κατοικίας
Αρνέλου 11, Φιλοθέη
Έτος εκτέλεσης 2007

Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ