ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Ανακαίνιση τριώροφης κατοικίας με υπόγειο
Μερκούρη & Ιατρίδου, Λυκαβηττός
Έτος εκτέλεσης 2010

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Aaron Ritenour