ΦΙΛΟΘΕΗ 6

Ανακαίνιση διώροφης κατοικίας με υπόγειο
Μακεδονίας 32, Φιλοθέη
Έτος εκτέλεσης 2010

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Aaron Ritenour