ΚΗΦΙΣΙΑ 1

Εργασίες προσθήκης κατ' επέκταση κατοικίας με πισίνα
Αθανασίου Διάκου 69, Κηφισιά
Έτος εκτέλεσης 2011

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Wohn Studio