ΜΥΚΟΝΟΣ 2

Υψηλή επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής
Θέση Πλάκα Πατέρα - Όρνος, Ν. Μύκονος
Έτος εκτέλεσης 2015

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Νίκος Βαλσαμάκης