ΚΗΦΙΣΙΑ 2

Εργασίες ανακαίνισης εσωτερικών χώρων
Λεβίδου 27, Κηφισιά
Έτος εκτέλεσης 2014